Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Obsrüktif Uyku Apneli Olgularda Yumuşak Damak Ve Uvula'da Oluşan Histopatolojik Değişiklikler
 

Obsrüktif Uyku Apneli Olgularda Yumuşak Damak Ve Uvula'da Oluşan Histopatolojik Değişiklikler

Gerek M., Şahan M.

Obtrüktif Uyku Apnesinin (OUA) fizyopatolojik gelişiminde kas tonus bozukluğu ve farengeal morfolojik bozuklukların olabileceği düşünülmektedir. Palatal, ferengeal ve glossal kas tonusu yetmezliği bu kaslardaki nörolojik kontrol bozukluğuna , morfolojik değişikliklere veya her ikisine bağlı olarak gelişebilmektedir. OUA tanısı olan 14 olgu ile 10 olguluk kontrol grubundan oluşan bu çalışmada yumuşak damak ve uvulada meydana gelen hücre düzeyindeki değişmeler elektron ve ışık mikroskopi ile değerlendirilmiştir. Histopatolojik değişiklikler olarak ışık mikroskopisinde , doku örneklerindeki örtücü yüzey epiteli genellikle akantoz ve submukozal tabaka ödem nedeni ile genişlemiş olarak tespit edilmiştir. Bağ dokusu içinde lenfosit plazmositlerden zengin inflamatuar hücreler ve perivasküler alanlarda daha yoğun olmak üzere bol hücre infiltrasyonu izlenmiştir. Konnektif doku içinde kalın duvarlı , bazıları dilate ve içleri eritrositllerle dolu, artmış vasküler yapılar dikkati çekmiştir. Submukozal alanda bulunan minör tükrük bezlerinin sayıca arttığı ve genellikle müköz vasıfta oldukarı belirlenmiştir. Minör gland asinileri arasında ödem ve bağ dokusu artışı ve duktal ektazi mevcuttur. İncelenen çizgili kas örneklerinde interfibriler mesafelerde ödem , fibrozis ve yağlı infiltrasyon saptanmıştır. Kas fibrillerinde hipertrofi, internal nukleus, atrofi ve spilit oluşumu izlenmiştir. Bu değişikliklerin AHI'si yüksek , obez ve yaşlı olgularda daha da belirgin olduğu dikkati çekmektedir. Elektron mikroskopik incelemede ise QUA'lı olguların 10 'unda (%71.4) ağır ve orta derecede aksonal dejenerasyon ve demyelinizasyon tespit edilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:2 Syf:105

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale