Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Karşılaşılan Komplikasyonlar
 

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Karşılaşılan Komplikasyonlar

Dal T., Özlüoğlu L.N., Ergin N. T.

ÖZET. Kronik paranazal sinüs enfeksiyonlarının tedavisinde fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) son yıllarda giderek artan bir popülariteye sahiptir. Bu çalışmamızda Başkent Üniversitesi KBB kliniğinde gerçekleştirilen 50 FESC 'ndeki karşılaşılan minör komplikasyonlar sunulmuştur. En sık rastlanılan komplikasyonlar lamina paprycea kırığı ve postoperatif burun lateral duvarı ile orta konka duvarı arasında gelişen sineşiler olmuştur. Bunun yanısıra intraoperatif kanama , persistan ve rekürren polip olguları karşılaşılan diğer problemlerdir.On beş olgu lokal anestezi altında , 35 olgu genel anestezi altında operasyon bölgesine articain ile ek anestezi uygulanarak opere edilmişlerdir. Cerrahi teknik olarak stammberger'in tariflediği modifiye Messerklinger yaklaşımı kullanılmıştır. Hastalarda septum deviasyonu mevcut ise öncelikle septoplasti gerçekleştirilerek FESC uygulanmıştır.Operasyon bitiminde orta konka ile lateral burun duvarı arasında gelişebilecek sineşişi önlemek amacı ile 2x4 cm. lik silastik levha orta meaya yerleştirilmiştir. Postoperatif takipleri esnasında 3 olguya revizyon cerrahisi endikasyon koyulmuştur. Revizyonun en önemli sebebi postoperatif osteomeatal kompleksde sineşi gelişmesidir. Operasyon bitiminde orta meaya konacak silastik levhanın sineşi ve rekürrens şansını azaltacağı görüşündeyiz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:2 Syf122

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale