Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Maksillopasial Fraktürler: 268 Olgunun Retrospektif Analizi
 

Maksillopasial Fraktürler: 268 Olgunun Retrospektif Analizi

Yalçın Ş., Yanık H., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Çelik O.

Çalışma ,kliniğimize başvuran maksillofasial fraktürlü hastaların retrospektif analizini sunmaktadır. 268 hastanın yaş ortalaması 25.8 18 ve erkek-bayan oranı 17:1 idi. Düşme ve çarpma fraktürlerin en sık nedeniydi. 268 hastanın 249 'u (% 92.9) izole, 19'u (%7.1) multipl kemik fraktürlerine sahipti. İzole fraktürlerin 173'ü (%69.5) nazal kemikte , 62'si (%24.9). mandibulada, 8'i (%3.2) alveolar proseste, 2'si (%0.8) orbitada, 1'i (%0.4) zigomatik kemikte, 1'i (%0.4) maksillada, 1'i (%0.4) frontal kemikte ve 1 'i (%0.4) sert damaktaydı. 19 multipl fraktürlü hastanın 16'sında (%84.2) orbita, 7'inde (%36.8) mandibula, 7'sinde (%36.8) zigomatik kemik, 6'sında (%31.6) maksilla, 6'sında (%31.6) nazal kemik, 2'sinde (%10.5) frontal kemik ve 1'inde (%5.3) sert damak fraktürü tespit edildi. Tedaviyi kabul etmeyen izole mandibula fraktürlü 1 hasta ve kırık hatlarında ayrılma olmayan 3 alveolar ark fraktürlü hasta dışında , tüm olgular açık redüksiyon ve internal fiksasyon yada kapalı redüksiyon ve eksternal fiksasyon ile tedavi edildi. Sık görülen komplikasyonlar yara enfeksiyonu, maloklüzyon, kanama, fasial sinir paralizi idi. 4 hastaya acil trakeotomi açıldı. Maksillofasial fraktürler sıklıkla kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahları ve plastik rekonsrüktif cerrahlar için sorun yaratabilirler. Bunu nedeni , maksillofasial bölgenin görme, konuşma, çiğneme, yutma ve solunum gibi önemli vücut fonksiyonları ile ilgili olmasının yanısıra estetik açıdan önemi olması ve anatomisinin karmaşıklığıdır. Dolayısıyla bu bölgedeki fraktürlerin tedavisi dikkatle planlanmalıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:2 Syf:127

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale