Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Otojenik Beyin Abselerine Yaklaşım
 

Otojenik Beyin Abselerine Yaklaşım

Dere H., Özdem C., Çelikkanat S., Özcan İ., Özcan K. M., Ensarı S.

Kronik otiitis media komlikasyonları son yıllarda azalmaktadır. Kronik otitis medianın intraknial komplikasyonlarından olan beyin abseleri gelişmiş ülkekerde çok nadirken, sosya-ekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Bilgisayarlı tomografi ile erken teşhis edilebilen beyin abselerinin mortaletesi uygun tıbbi ve cerrahi tedavi ile azalmıştır. Bu çalışmada Ankara Numne Hastanesi 2. KBB kliniğinde 1990-1996 yılları arasında otojenik beyin absesi nedeniyle tedavi edilen 15 hasta sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:2 Syf:132

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale