Mandibula Keratokisti

Dal T., Ergin N. T., Demirhan B., Özcan G.

Odontojenik keratokist çene kemiklerinin yüksek rekürrens potansiyeline sahip iyi huylu bir intraosseöz lezyonu olup tedavisinde klasik olarak enüklüasyon ve küretaş uygulanmaktadır. Bu yazıda iki kez küretaş uygulanmış bir rekürren mandibular odontojenik keratokist olgusu sunulmuş, kesin tedavi için uygulanan segmental mandibula rezeksiyonun ve vaskülerize kemik grefti ile onarım yöntemi tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:2 Syf:136

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale