Mandibula Keratokisti

Dal T., Ergin N. T., Demirhan B., Özcan G.

Odontojenik keratokist çene kemiklerinin yüksek rekürrens potansiyeline sahip iyi huylu bir intraosseöz lezyonu olup tedavisinde klasik olarak enüklüasyon ve küretaş uygulanmaktadır. Bu yazıda iki kez küretaş uygulanmış bir rekürren mandibular odontojenik keratokist olgusu sunulmuş, kesin tedavi için uygulanan segmental mandibula rezeksiyonun ve vaskülerize kemik grefti ile onarım yöntemi tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:2 Syf:136

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale