1998

1. Adenoid Büyüklüğü Ve Mikrobiyolojisi İle Effüzyonlu Media İlişkisi
2. Çocuk Kronik Sinüzitlerinde Adenoid Hipertrofisinin Rolü
3. Basit Tonal -Abr İle Objektif Odyogram Elde Etmede Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
4. Ani İşitme Kaybında Otoakustik Emisyonun Yeri
5. Travmatik Fasiyal Paraliziler; 46 Olguluk Bir Seri Analizi Ve Klinik Görüşlerimiz
6. Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Üst Hava Yolu Boyutlarının Bilgisayarlı Tomografi, İle Değerlendirmesi
7. Mandibula Rekonstrüksiyonunda Vaskülerize Kompozit Fibula Flepi Kullanımı
8. İnverted Papillomlu 13 Olguda Cerrahi Yaklaşımlarımız
9. Paranazal Sinüs İnfeksiyonlarında Ostiometal Kompleksdeki Anatomik Varyasyonlar
10. Maksiller Sinüs Hipoplazisi
11. Larınks Bazaloid - Skuamöz Hücreli Karsinomu
12. İnternal Karotid Arter Pseudoanevrizmasına Bağlı Masif Epistaksis
13. Parotis Bezinde Malign Melanom Metastazı
14. Effüzyonlu Otitis Media Takibinde Otoakustik Emisyonlar
15. Meniere Hastalığının Klinik Profili
16. Ani İşitme Kayıplarında Hızlı İnfüzyon Paraverin Tedavisi
17. Paranazal Sinüslerin Fungal Enfeksiyonları
18. Paranazal Sinüslerin Maling Tümörleri
19. Nazal Polipozisli Olgularda Endoskopik Sinüs Cerrahisi
20. Baş - Boyun Cerrahisinde Sefoperazon-Sulbaktam Profilaksisi
21. Kavite Tümörlü Hastalarda Platisma Myokutan Flep Uygulanması
22. Nazofarinks Karsinomlarında P53 Ve S-100 Pozitif Dentritik Hücre Varlığı
23. Pediatrik Vokal Nodüllerin Tedavisinde Vurgu Yöntemi
24. Masseter Kas İçi Yerleşimli Hemanjiom
25. Çene Rezeksiyonlarında Protetik Rehabilitaasyonu Geliştiren Bazı Cerrahi Modifikasyon Önerileri
26. Vestibüler Nöritis
27. Effüzyonlu Otitis Media Etyopatogenezinde Adenoid Mast Hücrelerinin Önemi
28. Nonsendromik Resesif İştime Kaybında Dfnb9 Lokusu Saptanması
29. Ani İşitme Kaybına Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri
30. Allerjik Rinit'te Hla Antijenlerinin Rolü
31. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarının Skorlama Yöntemi İle Değerlendirilmesi
32. Larınks Kanserinde Ölüm Nedenleri
33. Total Larenjektomi Sonrası Provox Ses Protezi İle Ses Rehabilitasyonu
34. No Boyunlarda Preoperatif Bt Ve Boyun Disseksiyonu Materyallerinin Karşılaştırılması
35. Kronik Rekürren Tonsillit Olgularında Yüzeyel Ve Derin Tonsil Florası
36. Palatal Myoklonusa Bağlı Objektif Tinnutus
37. Yüksek Jügüler Bulbus

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale