Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Adenoid Büyüklüğü Ve Mikrobiyolojisi İle Effüzyonlu Media İlişkisi
 

Adenoid Büyüklüğü Ve Mikrobiyolojisi İle Effüzyonlu Media İlişkisi

Şapçı T., Karavuş A., Akbulut U.G., Gökdemir Ö., İspir F., Bora N.

Son yıllarda persistan effüzyonlu otitis media (EOM) veya akut otitis medianın (AOM), adenoid dokusunun büyüklüğünden çok patojen mikroorganizmaların adenoid dokusunda rezervuar olmasına bağlı olarak oluştuğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. PTT Hastanesi KBB Kliniği'nde, Kronik adenoid ve/ veya effüzyonlu otitis media tanısı ile yaşları 5-13 arasında değişen 28 olguya (18 E, 10 K) endikasyonuna uygun olarak adenodektomi ile parasentez ve/veya ventilasyon tüpü uygulanmıştır. Çıkarılan adenoid dokusunun ağırlığı tespit edilmiş, daha sonra adenoid dokusunun besi yerine ekimi yapılmıştır. Olguların adenoid ağırlığı, üreyen mikroorganizmalar ve orta kulak bulguları değerlendirilerek aralarında ilişki aranmıştır. Orta kulak problemi olanlarda ortalama adenoid ağırlığı 2.543±09047 gr olarak, orta kulak problemi olmayanlarda ise ağırlık 1.575± 07490 gr olarak tespit edilmiştir. (Mann- Whitney U p= 0.0138). Olguların adenoid kültürlerinde ağırlıklı olarak staphylococcus epidermidis 'in ürediği, flora bakterileri tespit edilmiştir. Sadece bir olguda ayrıca patojen Staphylococcus aureus üremiştir. Üreyen mikroorganizmalar ile orta kulak bulguları arasında ilişki kurulamamıştır. Sonuç olarak, adenoid büyüklüğü ile effüzyonlu otitis media arasında direkt bir ilişki tespit edilirken, adenoid mikrobiyolojisi ile effüzyonlu otitis media arasında bir ilişki tespit edilememiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:109-112

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale