Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Çocuk Kronik Sinüzitlerinde Adenoid Hipertrofisinin Rolü
 

Çocuk Kronik Sinüzitlerinde Adenoid Hipertrofisinin Rolü

Döner F., Doğru H., Kılıçkaya M., Uygur K.

Bu çalışma, çocuk kronik sinüzitlerinde adenoid hipertrofisinin rolünü ve adenoidektominin kronik sinüzit semptomlarının iyileşmesi üzerine etkisini araştırmak amacıyla prospektif olarak yapıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'ında Kasım 1994 ile Ekim 1995 tarihleri arasında adenoidektomi yapılan 36'sı (%41.8) kız, 50'si %58.2)) erkek, 1 ile 16 yaşları (ort: 8.27±3.49) arasında ardışık 86 hasta çalışmaya dahil edildi. 86 hastanın 35'inde (%40, 6) sinüzit saptandı. Hastalar Postoperatif 24-36 ay (ort: 25± 2.8) izlendi. Sinüzitli 35 hastanın 29'unda (82.8) waters grafilerinde havalanmanın arttığı ve sinüzit semptomlarının da % 84.53 oranında düzeldiği tespit edildi. Sonuç olarak adenoid hipertrofisinin çocuk sinüzitlerinin etiyolojisinde rol oynadığı ve adenoidektominin sinüzit semptomlarının iyileşmesinde etkili olduğu söylenebilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:113-115

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale