Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Basit Tonal -Abr İle Objektif Odyogram Elde Etmede Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
 

Basit Tonal -Abr İle Objektif Odyogram Elde Etmede Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

Muş N., Yetişer S., Kısat F.

Subjektif bir değerlendirme olması nedeniyle davranış odyometrisi similasyon yapanlarda, mental retardasyonlu kişilerde, komadaki hastalarda, küçük çocuk ve bebeklerde işitme ölçüm metodu olarak kullanılmamakta ve yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada basit tonal ABR 'nin objektif odyogram elde etmedeki değeri araştırılmış, Çok dikey düşüş veya çıkış gösteren odyograma sahip koklear işitme kayıplarında efektif olmadığı dolayısıyla konfigürasyonu bilinmeyen koklear işitme kayıplarında bu yöntemin sonuçlarının güvenirliliğine şüphe ile bakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:116-120

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale