Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Üst Hava Yolu Boyutlarının Bilgisayarlı Tomografi, İle Değerlendirmesi
 

Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Üst Hava Yolu Boyutlarının Bilgisayarlı Tomografi, İle Değerlendirmesi

Dündar A., Gerek M., Akçam T., Papucçu Y.

Bu çalışma, horlama şikayeti ile başvuran ve hikayesi sonucu uyku apnesi olması düşünülen olgulardan oluşmuştur. Obstrüktif uyku apnesi tespit edilen olguların (n=15), uyku apnesi sendromu tespit edilmeyen horlamalı olguların (n=18) ve hikayesinde horlama şikayeti bulunmayan kontrol grubunun (n=9) üst solunum yolu 4 seviyede bilgisayarlı boyun tomografisi ile değerlendirilmiştir. Üç grupta da üst hava yollunun en dar segmenti belirgin olarak velofarenks (VF) seviyesinde bulunmuş olup, OUA grubunda 88.8±57.4 mm2 olan VF kesit alanı, hem apnesiz horlamalı gruptan (p<0.05), hem de kontrol grubundan (p<0.01) daha küçüktür. Nazofarenks, velofarenks, dil kökü ve hiyoid kemik (HK) seviyelerinde hava yolu lümeninin antero-posterior çapının transvers çapına oranı üç gruptada 1 'den küçüktür. Ve gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Vücut kitle indeksi ve apne indeksinin RDK ile pozitif korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir. Korelasyon(korelasyon katsayısı sırasıyla 0.412 ve 0.519). HK ve VF ise vücut kitle indeksi ile negatif korelasyon (korelasyon katsayısı sırasıyla -0.396 ve - 0. 390) mevcuttur. Vücut kitle indeksi ile apne indeksi arasında korelasyon tespit edilmemiştir. Obstrüktif uyku apneli hastaların velofarenks seviyesinde daha dar hava lümenine sahip olduğu ve vücut ağırlığının artmasının bu darlığı artırdığı tespit edilmiştir. Dil kökü seviyesinde hava yolu lümenin antero- posterior çapının, transvers çapına oranı arttıkça apne indeksinin artmakta olduğu ve vücut ağırlığının artışınında bu oranı artırdığı görülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:134-138

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale