Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » İnverted Papillomlu 13 Olguda Cerrahi Yaklaşımlarımız
 

İnverted Papillomlu 13 Olguda Cerrahi Yaklaşımlarımız

Özeri C., Samim E., Göçmen H., Bayız Ü., Dursun E., Korkmaz H., Çelik H.

Burun ve paranazal sinüs mokuzasından kaynaklanan inverted papillom benign epitelial bir tümördür. 1971-1996 yılları arasında inverted papillom tanısıyla kliniğimizde opere edilen 13 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. 1971-1975 döneminde Caldwel- Luc ile transantral ve transnazal yaklaşım kullanılmıştır. Ancak daha geniş görüş sağlaması ve kitlenin total çıkartılabilme olanağı nedeniyle 1975 'ten sonra lateral rinotomi ve medial maksillektomi yaklaşımı tercih edilmiştir. Takip süresi ortalama 9.5 (3 ay-20 yıl) yıldır. Bu makalede inverted papillomlu olgularımıza uygulanan cerrahi yaklaşımlar, klinik ve patolojik özellikleriyle birlikte tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:139-146

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale