Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Paranazal Sinüs İnfeksiyonlarında Ostiometal Kompleksdeki Anatomik Varyasyonlar
 

Paranazal Sinüs İnfeksiyonlarında Ostiometal Kompleksdeki Anatomik Varyasyonlar

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Şafak M.A., Bayız Ü., Dursun E., Korkmaz H.

Paranazal sinüs infeksiyonlarının çoğunlukla ostiomeatal kompleksteki stenozlar sonucu oluştuğu, maksiller ve frontal sinüzitlerin tamamen bu bölgedeki stenozlara bağlı olarak sekonder olduğu tespit edilmiştir. Dar olan bu bölgedeki inflamasyon ve anatomik varyasyonların yarattığı stenoz, mukosilier aktiviteyi dolayısıyla sinüslerin drenaj ve ventilasyonunu bozarak kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıkları için uygun zeminin oluşmasına neden olmaktadır. Ostiomeatal kompleksteki anatomik varyasyonların, bölgedeki stenozların en önemli nedeni olduğu bilinmektedir. Bu makalede, endoskopik sinüs cerrahisi uyguladığımız 415 hastada ve asemptomatik 60 kişilik kontrol grubunda anatomik varyasyonların görülme oranları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmekte, anatomik varyasyonların paranazal sinüs infeksiyonlarındaki rolü tartışılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:147-156

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale