Maksiller Sinüs Hipoplazisi

Üstündağ E., Özkarakaş H., Keskin G., Aydın Ö., İşeri M.

Maksiller sinüs hipoplazisi (MSH), sinonazal semptomlarla birlikte görülebildiği gibi rastlantısal da olabilen bir paranazal sinüs anomalisidir. Sinonazal yakınmalar ve diğer nedenlerle paranazal sinüs bilgisayarlı tomografileri çekilen 250 olgunun BT kesitleri incelendi. Paranazal sinüs BT kesitlerinin değerlendirilmesinde 12 (%4.8) olguda unilateral, 5 (%2) olguda bilateral olmak üzere, toplam 17 (%6.8) olguda MSH saptanmıştır. Direkt sinüs grafisinde, medikal tedaviye cevap vermeyen maksiller sinüs opasifikasyonu saptandığında, hipoplazi olasılığın da düşünülmelidir. MSH saptanan ve endoskopik sinüs cerrahisi planlanan hastalarda, olası orbital yaralanma yönünden daha dikkatli olunmalıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:157-160

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale