Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Larınks Bazaloid - Skuamöz Hücreli Karsinomu
 

Larınks Bazaloid - Skuamöz Hücreli Karsinomu

Albayrak L., Günçe S.

ANKARA Numune Hastanesi patoloji bölümünde 1994-1996 yılları arasın da incelenen 44 larenjektomi materyalinin 6'sında bazaloid- skuamöz hücreli karsinoma saptandı. 41-65 yaşları arasındaki 6 erkek hastanın dördünde tümör supraglottik bölgede, idi. Tümör çapları 2-4 cm boyutlarında olup, iki olgu lenf nodu metaztası gözlendi. Olguların dördünde 10 büyük büyütme alanında 11-15 arası mitotik aktivite ve tüm olgularda değişen derecelerde lenfoplazmositer iltihabi hücre infiltrasyonu bulundu. Immünhistokimyasal olarak S-100 ile üç olguda Langerhans hücreleri saptandı. P53 pozitifliği iki olguda dikkat çekici idi. Altı bazaloid- skuamöz hücreli karsinoma olgusu prognostik faktörlerle birlikte tartışıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:161-166

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale