Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » İnternal Karotid Arter Pseudoanevrizmasına Bağlı Masif Epistaksis
 

İnternal Karotid Arter Pseudoanevrizmasına Bağlı Masif Epistaksis

Nalça Y., Uyar Y., Titiz A., Altuntaş A., Aslan A., Ünal A.

Baş travması kafa tabanında internal karotid arter hasarına yol açarak masif posterior epistaksise neden olabilir. Dirençli masif epistaksisli vakalarda baş travması hikayesini araştırmak bu vakaların erken tanı ve tedavisinde en önemli noktayı oluşturur. Bu makalede intrakavernöz karotid arterin travmatik pseudoanevrizmasına bağlı masif epistaksisi olan bir vaka sunuldu. Ve tanı ve tedavi yaklaşımları tartışıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:167-169

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale