Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Parotis Bezinde Malign Melanom Metastazı
 

Parotis Bezinde Malign Melanom Metastazı

Topaloğlu İ., Uğuz M.Z., Ermete M., Öncel S., Gökçe H., Önal K.

Parotiste metastatik malign melanomlu iki olgu sunulmuştur. Iki olguda da baş boyundaki primer odak 3 ve 5 yıl önce kliniğimiz dışındaki cerrahlar tarafından çıkarılmıştır. Birinde histopatolojik inceleme yapılmamış, diğerinde ise yanlış olarak nevüs tanısı almıştır. Olgularda total paroditektomi uygulanarak baş boyundaki cilt melanomlarının parotis metaztasları vurgulanmış ve literatür bilgileri ışığında gözden geçirilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:3 Syf:170-172

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale