Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Effüzyonlu Otitis Media Takibinde Otoakustik Emisyonlar
 

Effüzyonlu Otitis Media Takibinde Otoakustik Emisyonlar

Miman M.C., Aydın G. K., Apaydın F., Erdem T.

Otoakustik emisyonlar dış kulak yolundan elde edilen, koklear orijinli ve şiddeti düşük olan akustik seslerdir. Günümüze değin yapılan pek çok araştırmada, otoakustik emisyonların klinikte kullanılabilirliği belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı; effüzyonlu otitis mediada, ve tedavi sonrası izlemede otoakustik emisyonların kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma effüzyonlu otitis media nedeniyle ventilasyon tüpü takılan 18 olguda yapıldı. Effüzyonlu otitis medianın, otoakustik emisyonların üretimine etkisi, yapılan timponametrik ve tonal odyometrik tetkiklerle karşılaştırmalı olarak saptandı. Ayrıca, kronik effüzyonlu otitis medianın tedavisinde kullanılan ventilasyon tüpü uygulamasının emisyonların üretiminde ortaya çıkardığı farklılıklar belirlendi. Sonuç olarak, ventilasyon tüpü takılması ile hava-kemik yolu aralığı daralırken, otoakustik emisyonlarda saptanabilir. Hale gelmiştir. Bu nedenle, bu tür hastaların tanı ve takibinde yaralı bir objektif odyometrik inceleme olduğu düşünülmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:47-50

Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale