Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Effüzyonlu Otitis Media Takibinde Otoakustik Emisyonlar
 

Effüzyonlu Otitis Media Takibinde Otoakustik Emisyonlar

Miman M.C., Aydın G. K., Apaydın F., Erdem T.

Otoakustik emisyonlar dış kulak yolundan elde edilen, koklear orijinli ve şiddeti düşük olan akustik seslerdir. Günümüze değin yapılan pek çok araştırmada, otoakustik emisyonların klinikte kullanılabilirliği belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı; effüzyonlu otitis mediada, ve tedavi sonrası izlemede otoakustik emisyonların kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma effüzyonlu otitis media nedeniyle ventilasyon tüpü takılan 18 olguda yapıldı. Effüzyonlu otitis medianın, otoakustik emisyonların üretimine etkisi, yapılan timponametrik ve tonal odyometrik tetkiklerle karşılaştırmalı olarak saptandı. Ayrıca, kronik effüzyonlu otitis medianın tedavisinde kullanılan ventilasyon tüpü uygulamasının emisyonların üretiminde ortaya çıkardığı farklılıklar belirlendi. Sonuç olarak, ventilasyon tüpü takılması ile hava-kemik yolu aralığı daralırken, otoakustik emisyonlarda saptanabilir. Hale gelmiştir. Bu nedenle, bu tür hastaların tanı ve takibinde yaralı bir objektif odyometrik inceleme olduğu düşünülmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:47-50

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale