Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Effüzyonlu Otitis Media Takibinde Otoakustik Emisyonlar
 

Effüzyonlu Otitis Media Takibinde Otoakustik Emisyonlar

Miman M.C., Aydın G. K., Apaydın F., Erdem T.

Otoakustik emisyonlar dış kulak yolundan elde edilen, koklear orijinli ve şiddeti düşük olan akustik seslerdir. Günümüze değin yapılan pek çok araştırmada, otoakustik emisyonların klinikte kullanılabilirliği belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı; effüzyonlu otitis mediada, ve tedavi sonrası izlemede otoakustik emisyonların kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma effüzyonlu otitis media nedeniyle ventilasyon tüpü takılan 18 olguda yapıldı. Effüzyonlu otitis medianın, otoakustik emisyonların üretimine etkisi, yapılan timponametrik ve tonal odyometrik tetkiklerle karşılaştırmalı olarak saptandı. Ayrıca, kronik effüzyonlu otitis medianın tedavisinde kullanılan ventilasyon tüpü uygulamasının emisyonların üretiminde ortaya çıkardığı farklılıklar belirlendi. Sonuç olarak, ventilasyon tüpü takılması ile hava-kemik yolu aralığı daralırken, otoakustik emisyonlarda saptanabilir. Hale gelmiştir. Bu nedenle, bu tür hastaların tanı ve takibinde yaralı bir objektif odyometrik inceleme olduğu düşünülmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:47-50

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale