Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Ani İşitme Kayıplarında Hızlı İnfüzyon Paraverin Tedavisi
 

Ani İşitme Kayıplarında Hızlı İnfüzyon Paraverin Tedavisi

Özdem C., Çelikkanat S., Ensari S., Özbek M.C., Şemi Ö.

Acil tıbbi bir durum olan ani işitme kaybının etiyolojisi, histopatolojisi, kısa ve uzun dönem prognozları literatürde yeteri kadar tarif edilmemiştir. Patofizyolojinin açıklanmasında bir çok teori öne sürülünce sonuçta tedavi protokolleri de çeşitli olmuştur. 1991 ve 1996 yılları arasında idyopatik ani işitme kaybı olan 57 hastaya papaverin hidroklorürün hızlı infüzyon tedavisi uygulanmıştır. On bir hastada iyileşme olmamıştır. Ancak 10 hastada kısmi, 11 hastada parsiyel ve 25 hastada tam iyileşme görülmüştür. İlk 7 gün içinde tedavi olan vertigosu olmayan hastalarda iyileşme anlamlı olarak daha iyi olmuştur. Bu nedenle, gerek iyileşme üzerine pozitif etkisi gerekse yan etkisinin azlığı ve güvenirliği nedeniyle selektif serebral bir vazodilatör papaverin hidroklorürün idiyopatik ani işitme kaybı (IAIK) olan hastalarda akılda tutulmasının tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:55-59

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale