Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Paranazal Sinüslerin Fungal Enfeksiyonları
 

Paranazal Sinüslerin Fungal Enfeksiyonları

Karcı B., Burhanoğlu D., Hilmioğlu S., İnci R., Erdem T., Veral A.

Fungal sinüzitleri başlıca 4 grup altında toplayabiliriz. Invaziv formlar: 1-Akut (Fulminan) 2- Kronik (Indolent) Non- invaziv formlar ise 3- Mycetoma ve 4- Allerjik fungal sinüzitlerdir. Aralık 1993- Aralık 1997 tarihleri arasında kronik sinüzit nedeniyle endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 275 hastada, histolojik, mikolojik ve immunolojik incelemeler ile fungal sinüzit araştırılmış ve toplam 27 olguya fungal sinüzit tanısı konmuştur. Fungal sinüzitli hastaların sınıflaması yapıldığında; 11 mycetoma, 9 allerjik fungal sinüzit, 3 akut fulminan ve 2 kronik indolent tanısı almış, 2 hasta ise 4 fungal sinüzit grubu içine alınamamıştır. Mycetomaların hepsinde etken aspergillustur. İkinci sıklıkta görülen fungus penicilium olmuştur. Non- invaziv formların hepsi endoskopik sinüs tedavi ile tedavi edilmiştir. İnvaziv formlarından iki tanesine maksillektomi yapılmış ve Amfoterisin - B uygulanmıştır. Ortalama 18 aylık takip periyodu içinde, allerjik fungal sinüzitli 2 hastada ve invaziv sinüzitli 1 hastada rekürrens saptanmıştır. Akut fulminan invaziv sinüzitli 2 hasta cerrahi müdahale yapılamadan 1 hasta ise operasyondan 5 ay sonra ex olmuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:60-65

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale