Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Nazal Polipozisli Olgularda Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 

Nazal Polipozisli Olgularda Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Bayız Ü., Dursun E., Korkmaz H., Uygur K.

Nazal polipozis (NP) burun ve paranazal sinüslerin sık görülen benign lezyonlarından birisidir. Sık görülmesine ve kolay tanınmasına rağmen, etyopatogenezinin tam olarak ortaya koyulamaması ve tedavisindeki güçlükler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemini korumaktadır. Bu çalışmada, Şubat 1991 ile Ağustos 1996 tarihleri arasında Messerklinger tekniği ile endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) uygulanan 284 nazal polipozis olgusu değerlendirilmiştir. Hastaların;11'i (%3.9) evre-1, 54'ü (%19.0) evre-2, 102 'si (% 35.9) evre -3 ve 117' si (%41.2 evre -4 olup ve en büyük grubu evre-4 hastalar oluşturmuştur. Hastaların 189'unda (%66.5) anatomik varyasyon, 100 'ünde (%35.2) allerji ve/ veya astım ve / veya ASA sensivitesi (88 'inde allerji - %31-, 35'inde astım - 12, 3- 12'sinde ASA Sensivitesi - (% 4, 2-) mevcuttu. 92 hasta (%32.4) daha önce opere edilmişti. Postoperatif dönemde ortalama izlem süremiz 30 aydır ve hastaların semptomlarındaki subjektif düzelmeler değerlendirilerek genel başarı oranımız % 80.6 olarak belirlenmiştir. Serimizde major komplikasyon oranımız % 1, 1 ve minör komplikasyon oranımız % 22.52 dir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:71-80

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale