Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Nazofarinks Karsinomlarında P53 Ve S-100 Pozitif Dentritik Hücre Varlığı
 

Nazofarinks Karsinomlarında P53 Ve S-100 Pozitif Dentritik Hücre Varlığı

Aksoy F., Ergül G., Albayrak L., Doğan H., Kulaçoğlu S.

Karsinogenezisinde çevresel ve genetik faktörlerin rol oynadığı nazofarinks karsinomları, sıklıkla bölgesel ve uzak metaztasları ile karşımıza çıkmaktadır. Undiferansiye nazofarinks karsinomları radyosensitiv tümörler olmalarına rağmen 3 yıllık yaşam süreleri % 50-70 olarak bilinmektedir. Undiferansiye nazofarinks karsinomlarında p53 gen mutasyonu varlığı anlamlı olmakla birlikte, p53 ekspresyonunun sadece gen mutasyonuna bağlı olmadığı, epigenetik etkenlerin de rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmadaki 26 nazofarinks karsinomu olgusunda immünhistokimyasal olarak p53 ve S-100 pozitif dentritik hücrelerin varlığı araştırıldı. 3-70 yaşları arasındaki 26 nazofarinks karsinoma olgusunun 16'sı Undiferansiye karsinoma olup, 6'sında p53 pozitif atipik hücre gözlendi. S-100 pozitif dentritik hücre varlığı 6 olguda saptandı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:89-92

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale