Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Pediatrik Vokal Nodüllerin Tedavisinde Vurgu Yöntemi
 

Pediatrik Vokal Nodüllerin Tedavisinde Vurgu Yöntemi

Şan İ., Kılıç M. A.

Bu çalışma, Anabilim Dalımızda Mayıs 1996 ile Aralık 1997 arasında vurgu yöntemi ile tedavi edilen ve yaşları 9 ile 13 arasında değişen, yedi pediatrik vokal nodül olgusu incelenmiştir. Olgular, tedavi öncesi ve sonrası rutin inceleme yöntemlerine ek olarak, perseptüel değerlendirme, stroboskopi ve objektif akustik analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Objektif akustik analiz için CSL (Bilgisayarlı Konuşma Laboratuarı) cihazı kullanılarak, otuz üç farklı ses kalitesi parametresi ölçülmüştür. Bu otuz üç parametreden sadece sekizi, ortalama temel frekans (Fo) ile mutlak jitter (Jita), Jitter yüzde (jitt), rölatif ortalama pertürbasyon (RAP), perde pertürbasyon bölümü (PPQ), desibel cinsinden shimmer (ShdB), shimmer yüzde (Shim) ve amplitüt pertürbasyon bölümü (APQ) gibi pertürbasyon parametreleri değerlendirilmeye alınmıştır. Tedavi öncesi ve sonrası ölçülen bu parametrelere ait değerler karılaştırıldığında, aralarındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir. (pO, 05), Strobostopik ve perseptüel değerlendirmelerde, biri hariç bütün olgularda düzelme gözlenmiştir. Sonuç olarak, vokal nodülü olan büyük çocuklarda vurgu yönteminin son derece etkili bir yöntem olduğu karar verilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:93-97

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale