Vestibüler Nöritis

Özünlü A., Gülhan M.

Vestibular nöritis, benign paroksismal pozisyonel vertigo'dan (BPPV) sonra vertigonun ikinci en sık sebebidir. Vestibüler nöritis için bugün en geçerli etyolojik faktör, viral enfeksiyonlardır. Bu hastalarda yapılan histopatolojik incelemeler, primer hasarın Vestibüler sinirde olduğunu göstermektedir. Ayrıca scarpa ganglionunda ve Vestibüler nöroepitelyumda da kalıcı dejeneratif değişiklikler elde edilmiştir. Hastalığın semptom veya bulguları ; ani olarak başlayan, şiddetli ve birkaç gün veya haftaya kadar devam edebilen vertigo atağı, işitme ile ilgili semptom veya bulguların bulunmaması, genelde orta yaşlarda meydana gelme ve her iki cinste de eşit tutulum, devam eden veya geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte ortaya çıkma, özellikle bir kulakta azalmış veya kaybolmuş kalorik cevap ve diğer ilave nörolojik semptom ve bulguların bulunmaması olarak sayılabilir. Periferik labirent, sekizinci kraniyal sinir, Vestibüler nukleus veya beyin sapı seviyelerindeki bir çok patoloji Vestibüler nöritis ile karışabilir. Vestibüler nöritis spontan iyileşme gösterdiğinden dolayı başlangıç tedavisi semptomatiktir. Vestibüler supressantlar yalnızca akut faz esnasında kullanılmalıdır. Vestibüler rehabilitasyon programları bazı hastalarda Vestibüler kompansasyonu sağlayabilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:2 Syf:104-108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale