Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Effüzyonlu Otitis Media Etyopatogenezinde Adenoid Mast Hücrelerinin Önemi
 

Effüzyonlu Otitis Media Etyopatogenezinde Adenoid Mast Hücrelerinin Önemi

Candan H., Poyrazoğlu E., Demirel D., Büyüksoy V., Güngör A.

Efüzyonlu otitis medialı olgularda adenoid dokunun içerdiği mast hücre sayısının efüzyonlu otisis mediaya etkisini araştırmak amacıyla efüzyonlu otisis media ve adenoid doku hipertrofisi olan üçü bayan, on biri erkek 14 olgunun adenoid dokularındaki mast hücre sayısı ve adenoid doku ağırlıkları, sadece adenoid doku hipertrofisi olan dördü bayan, dokuzu erkek 13 olgunun bulguları ile karşılaştırıldı.Çalışma grubunun mast hücre sayısındaki yükseklik anlamlı, ad4noid doku ağırlıkları arasındaki fark ise anlamsız bulundu.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:1 Syf:1-4

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale