Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Allerjik Rinit'te Hla Antijenlerinin Rolü
 

Allerjik Rinit'te Hla Antijenlerinin Rolü

Değer K., Keleş N., Ilıcalı Ö.C., Sağun Ö.F.

HLA antijenleri gen kompleksi tarafından kontrol edilen, immünolojik olayları düzenlemekle görevli ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynayan glikoproteinlerdir. Hassasiyet kazanmış bir kişinin yabancı bir maddeye karşı verdiği 1. Tip aşırı duyarlılık hastalığı olan ve aynı zamanda genetik geçiş özelliği olan allerjik rinit ile HLA antijenleri arasında ilişkinin varlığını araştırmak amacıyla 80 allerjik rinitli hasta ile 100 kişilik kontrol grubunun kan HLA antijen seviyeleri karşılaştırıldı. Çalışmada klas 1 ve klas 11 olmak üzere toplam 81 HLA antijeni kullanıldı.HLA tiplemesi yapılan 80 hasta, 100kişilik kontrol grubuyla karşılaştırıldığında sıklığında anlamlı artma gösteren klas I HLA antijenleri, HLA-B8, HLA-CWI, HLA-CWII(sırasıyla p<0, 05, p<0.001, p<0.0001)klas II HLA antijenleri HLA-DR9 ;HLA-DQI ve HLA DQ3(sırasıyla p<0.05, p<0.001, p<0.0001) olarak bulundu . Diğer taraftan HLA-A28 ve HLA-A32(p<0.0001)antijenleri kontrol grubunda yüksek oranda bulunmasına rağmen, hasta grubunda anlamalı derecede düşük bulundu . Bu iki antijenin hastalığa karşı koruyucu olabileceği düşünüldü.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:1 Syf:14-19

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale