Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Larınks Kanserinde Ölüm Nedenleri
 

Larınks Kanserinde Ölüm Nedenleri

Kaya S., Ayas K., Turan E., Alataş N., Yılmaz T.

Larinks kanserinde ölüm, tümöre, tedaviye bağlı komplikasyonlara veya sistemik sorunlara bağlı olmaktadır. Larinks kanserinde ölüm nedenlerini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilin Dalı'nda 1964-1997 yılları arasında larinks kanseri nedeniyle tedavi edilen toplam 855 hasta retrospektif olarak taranarak ölüm sebebi belirlenen 94 hasta incelenmiştir. Hastaların % 41.5'inin lokorejyonel tümör ve uzak metastaz, % 10.6'sının ikinci primer tümör, % 16'sının sistemik hastalıklar nedeniyle öldüğü saptanılmıştır. Tedaviye bağlı komplikasyonlar (intraoperatif nedenler, karotid arter rüptürü ve bağlanması, postoperatif dönemde cerrahi komplikasyonlar, kemoterapi) ölümlerin % 25.5'inden sorumlu tutulmuştur. Sonuç olarak larinks kanserli hastalarda en sık ölüm sebebinin tümör, tümöre ait uzak metastaz ve ikinci primer tümör olduğu bulunmuştur (% 52). Primer tümör tedavi edildiği takdirde, ikinci primerlerin ortaya çıkabileceği, hastaların ikinci primere yönelik olarak da araştırılması ve takip edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:1 Syf:23-25

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale