Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Total Larenjektomi Sonrası Provox Ses Protezi İle Ses Rehabilitasyonu
 

Total Larenjektomi Sonrası Provox Ses Protezi İle Ses Rehabilitasyonu

Anadolu Y., Akbaş Y., Uzun L.

Total larenjektomi sonrası ses rehabilitasyonunda özefageal konuşma, elektrolarenks, trakeoözefageal şant ve trakeoözefageal fistül açılarak ses protezi kullanılmaktadır. ANKARA Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1994-1997 yılları arasında total larenjektomi yapılarak provox ses protezi uygulanan 20 hastaya primer, 4 hastaya sekonder olarak ses rehabilitasyon yapıldı. 21 hastada (% 87.5) başarılı sonuç elde edildi. Bu çalışmada provox ses protezi ile ilgili sonuçlar tartışıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:1 Syf:26-29

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale