Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Kronik Rekürren Tonsillit Olgularında Yüzeyel Ve Derin Tonsil Florası
 

Kronik Rekürren Tonsillit Olgularında Yüzeyel Ve Derin Tonsil Florası

Nalça Y., Kürkçüoğlu S., Ünal A., Aslan A., Işılak İ.

Kronik, rekürren tonsillit tanısı alan 80 hastanın peroperatif tonsil yüzey dokusu ve postoperatif tonsil derin dokusundan alınan kültür sonuçları ile kontrol grubunu oluşturan 40 kişiden alınan tonsil yüzey dokusu kültür sonuçları incelendi. Tonsil derin dokusundan alınan kültürlerde izole edilen mikroorganizmalar 24 vakada (%30) tonsil yüzey kültürlerinde de izole edilmişti. Tonsil derin dokusunda en sık izole edilen patojen mikroorganizmaların Stafilokok aureus (%32.5), - hemolitik streptokok (%23.75) oldukları görüldü. Yüzeyel tonsil dokusu kültürlerinin derin doku florasının bir göstergesi olmadığı sonucuna varıldı. Kronik tonsillit tedavisinde derin doku florasına yönelik antibiyotik tedavisinin de kullanılması gerektiği vurgulandı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:1 Syf:33-36

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale