Yüksek Jügüler Bulbus

Erpek G., Odabaşı O., Mutlu C., Beyazgün V., Başak S.

Yüksek bulbus sıklıkla semptomsuz olarak tesadüfi bir bulgu şeklinde karşımıza çıkar. Bu anomali ile birlikte literatürde nadir olarak bildirilmiş iletim tipi veya mikst tip işitme kaybı ortaya çıkabilmektedir. Yüksek jügüler bulbuslu iki olgu sunmaktayız. Bu olgulardan bir tanesinde pulzatil tinnitusa eşlik eden iletim tipi işitme kaybı, diğerinde ise mikst tip işitme kaybı mevcuttur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:1 Syf:41-43

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale