Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Mandibula Rekonstrüksiyonunda Vaskülerize Kompozit Fibula Flepi Kullanımı
 

Mandibula Rekonstrüksiyonunda Vaskülerize Kompozit Fibula Flepi Kullanımı

Üstünsoy E., Aksoy S., Akın İ., Saka C., Korkut A.

Mandibula defektlerinin onarımında iliak, skapula, kosta, metatars ve radius kemikleri kullanılmakta, bunların yanında gerek dayanıklığı, gerekse disseksiyon kolaylığı yönünden avantajlı sayılabilecek vaskülerije kompozit kemik flepi olarak fibula yer almaktadır. Bu çalışmada bir olgu anevrizmal kemik kisti, 1 olgu adenoid kistik karsinoma, 2 olgu mikrogeni ve kontur deformitesi nedeniyle opere edilmiştir. Beş olguda vaskülerize fibula flepi kullanılarak primer mandibula rekonstrüksiyonu yapılmış ve sonuçları tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:1 Syf:44-46

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale