Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1998 » Mandibula Rekonstrüksiyonunda Vaskülerize Kompozit Fibula Flepi Kullanımı
 

Mandibula Rekonstrüksiyonunda Vaskülerize Kompozit Fibula Flepi Kullanımı

Üstünsoy E., Aksoy S., Akın İ., Saka C., Korkut A.

Mandibula defektlerinin onarımında iliak, skapula, kosta, metatars ve radius kemikleri kullanılmakta, bunların yanında gerek dayanıklığı, gerekse disseksiyon kolaylığı yönünden avantajlı sayılabilecek vaskülerije kompozit kemik flepi olarak fibula yer almaktadır. Bu çalışmada bir olgu anevrizmal kemik kisti, 1 olgu adenoid kistik karsinoma, 2 olgu mikrogeni ve kontur deformitesi nedeniyle opere edilmiştir. Beş olguda vaskülerize fibula flepi kullanılarak primer mandibula rekonstrüksiyonu yapılmış ve sonuçları tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:6 S:1 Syf:44-46

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale