Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Nonallerjik Kronik Rinitlerde Capsaicin Tedavisi
 

Nonallerjik Kronik Rinitlerde Capsaicin Tedavisi

Özkaptan Y., Gerek M., Tosun F., Durmuş C., Şener O.

Etyolojisinde allerji enfeksiyon saptanamayan rinitler, kronik rinitli hastaların büyük bir oranını oluşturmaktadır. Vazomotor rinit, mikst sellüler rinit ve allerjik olmayan eozinofilik rinit gibi değişik alt gruplar altında toplanan bu rinit grubunda fizyopatoloji halen tam olarak bilinmemekle birlikte miyelinsiz C fibrillerden salınan m substans- P (SP) ve kalsitonin geni ile ilgili peptin (CGRP) bu hastalık grubunun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir.Tıbbi ve cerrahi tedaviden bir yarar sağlansa da günümüzde bu rinit grubunda etkili bir tedavide mümkün değildir. Capsaicin acı biberden elde edilen bir ekstre olup, tekrarlayan uygulamaları C- fibrillerin dejenerasyonuna neden olmaktadır. Bu çalışmada topikal nazal Capsaicin uygulamasından hemen sonra ilaç uygulanan bölgede ağrı, nazal obstrüksiyon, rinore ve bazı olgularda hapşırma görülmüş, ilacın başka ciddi yan etkisi izlenmemiştir.Geç dönemde kronik rinit semptomlarında anlamlı derecede azalma izlenmiştir. Capsaicin nonallerjik kronik rinitli hastalarda etkili bir ilaç olmakla birlikte uygulama sırasında oluşan semptomlar ilacın kullanımında önemli bir sorun olarak durmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:3 Syf:157-161

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale