Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Parsiyel Larenjektomi İnsizyonlarının Sinir Güvenliği Riski Açısından Değerlendirilmesi
 

Parsiyel Larenjektomi İnsizyonlarının Sinir Güvenliği Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ardıç N., Kara C. O., Çolakoğlu N. Y.

Bu çalışmada, larenks tümörlerinde lokal mukozal yayılımı artıran histolojik parametrelerin, parsiyel larenjektomi insizyonları üzerindeki yoğunluklarını ölçerek, bu insizyonların risk analizinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada 5 koyun larenksi kullanılmıştır. Altı çeşit parsiyel larenjektomi insizyonu hattı Hemotoksilen-eosin ile boyanmış, 400X büyütmede 8-10 alanda, mukozanın kalınlığı ölçülmüş, kan damarı, lenf damarı, sinir ve glandların sayısı sayılmıştır. Bu paremetrelerden iki farklı toplam risk faktörü hesaplanmıştır. Risk anterior komüssürden geçen vertikal insizyonda en azken, subglottik bölgeden geçen insizyonda en fazla bulunmuştur. (p< 0.05). Sonuç olarak, ön kommüssürden geçen insizyonun tümör yayılımı açısından taşıdığı risk, karşı kord da posteriora ilerledikçe artmaktadır. Tümörle arada güvenlik sınırı bırakırken bu faktörlerin dikkate alınması gerektiği düşünülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:3 Syf:162-167

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale