Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Larenks Verrüköz Karsinomu ........İzotonik - Hipertonik Nazal İrrigasyon
 

Larenks Verrüköz Karsinomu ........İzotonik - Hipertonik Nazal İrrigasyon

Erpek G., Odabaşı O., Mutlu C., Başak S., Dikicioğlu E.

Larenksin tüm primer skuamöz, hücreli karsinomaları içinde verriköz, karsinoma nadiren rastlanır. Klinik olarak benign seyirli fakat histolojik olarak malign görünümlü tümörlerdir. Etyolojide human papiloma virüs rolü düşünülmektedir. Makalede larenks Verrüköz karsinomlu 62 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Olgumuzda in situ hibridizasyon yöntemiyle yapılan pan HPV araştırması negatiftir. Larengofissür yöntemiyle kordektomi uyguladığımız hastanın takipleri normal bir şekilde sürmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:3 Syf:184-187

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale