Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Baş Boyun Kanserli Hastalarda T Lenfosit Alt Grup Düzeylerindeki Değişikler
 

Baş Boyun Kanserli Hastalarda T Lenfosit Alt Grup Düzeylerindeki Değişikler

Soylu L., Paydaş S., Görür K., Talas D., Özcan C.

Neoplastik hastalıkların immüniteyi etkiledikleri bilinmektedir; aynı zamanda tümör gelişimide immün yetmezlikle birlikte olmaktadır. Baş, boyun, kanserlerinde erken evrelerde bile oluşabilen immün süprese durum vücudun diğer bölge kanserlerine göre daha ciddi olmakta ve daha sık görülmektedir. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası T lenfosit alt gruplarından t4 (CD4), T8 (CD8), T11(CD2) düzelerine ve immün eksikliğin bir göstergesi olan CD4/CD8 oranına bakıldı. Tedavi öncesi kıyaslama ile birlikte tümör evresi ve histopatolojik grade ilişkileri araştırıldı. CD4/CD8 oranı çalışma grubundan anlamlı bir şekilde yüksekti. (p 0.05), ayrıca tedavi sonrasında anlamlı bir düşüş saptandı. (p< 0.05). Evreye göre kıyaslandığında CD4/CD8 oranı evre ile paralel artmaktaydı.(p<0.05). CD4/CD8 oranının çalışma grubunda tedavi öncesi yüksek bulunmasını baş boyun tümörlerinde olduğu bilinen immün süpresyonu düzetmeye yönelik bir çaba olduğunu düşündürmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:3 Syf:192-198

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale