Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Effüzyonlu Otitis Mediada Nazal Bölgedeki Ultrastrüktürel Değişiklikler
 

Effüzyonlu Otitis Mediada Nazal Bölgedeki Ultrastrüktürel Değişiklikler

Özşahinoğlu C., Kıroğlu F., Kıroğlu M.M., Talas D., Aydoğan B., Tuncer Ü., Mete U., Kaya M.

Amaç: bu çalışma çocukluk çağında en sık işitme kaybı nedenleri arasında bulunan effüzyonlu otitis mediada da görülen enflamasyonunun üst solunum yolu epitelinde yaygın olduğu düşünülerek, bu vakaların burun mukozalarındaki enflamatuvar değişikliklerin ultrastrüktürel düzeyde gösterilmesi için planlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 15 effüzyonlu otitis medialı ve 10 normal çocuğun orta konkalarından alınan biyopsiler elektron mikroskop ile incelendi. Bulgular: Hasta grubunda, kontrol grubundaki çocukların bulguları ile karşılaştırıldığında, yüzey epitelinde ileri derecede dejenerasyon, silyalı ve mikrovilluslu hücre sayısında azalma, hücreler arası mesafede genişleme ve silyalı hücrelerin sekretuvar fonksiyon kazandıkları saptandı.Sonuç: effüzyonlu otitis medialı hastaların nazal kavitelerinde demonstre edilen enflamatuvar değişiklikler, enflamasyonun orta kulağa kısıtlı kalmadığını, burun mukozasında da yaygın olduğunu ortaya koymaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:3 Syf:199-204

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale