Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Lazer Miringotomide Topikal Mitomisin C'nin Yeri
 

Lazer Miringotomide Topikal Mitomisin C'nin Yeri

Yücel O.T.

Amaç: Effüzyonlu otitis mediada lazer miringotomi ventilasyon tüpü uygulamasına değişik bir alternatif olarak önerilmiştir. Bazı yararları olmakla beraber, perforasyon süresinin uzatılmasında yetersiz kaldığı görülmüştür. Mitomisin C bazı cerrahi uygulamada stenozu azaltmak amacıyla fibroblast aktivitesini engelleme özelliği nedeniyle kullanılmıştır. Çalışmamızda mitomisin C' (MMC)'in, perforasyon süresini uzatmadaki rolünü lazer miringotomi yapılmış sıçanlarda araştırdık. Yöntem:- Gereç: 20 sıçanın her iki kulağına lazer miringotomi yaptıktan sonra 1. grupta olan 10 sıçanın kulağına MMC'yi 2 mg/ml konsantrasyonunda, 2 gruptaki 10 sıçanın kulağına ise 1 mg/ml konsantrasyonunda uyguladık. 8 haftalık takipten sonra sıçanların her iki kulağı arasında ve MC uygulananla, uygulanmayan arasındaki perforasyonun açık kalma süresini karşılaştırdık. Sonuçlar: 1. grupta perforasyonun açık kalma süresi ortalama 6 hafta iken, ikinci grupta bu süre ortalama 5.8 hafta olarak bulundu. MMC uygulananlarda ortala bu süre 5.9 hafta iken, uygulanmayanda bu süre 1.5 hafta idi. Istatistiksel olarak grup 1 le grup 2 arasında fark bulunamazken, MMC kullanılanlarla, kullanılmayanlar arasında anlamlı fark bulundu. (p<0.01).Mitomisin C sıçanlarda lazer miringotomide perforasyon süresinin uzatılmasında 1 mg/ ml konsantrasyonunda dahi yararlı olmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:3 Syf:205-208

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale