Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Erişkinlerde Unilateral Koanal Atrezi
 

Erişkinlerde Unilateral Koanal Atrezi

Gök Ü., Kaygusuz İ., Keleş E., Özer N.

En sık görülen konjenital nazal anomali olan koanal atrezi 5-7 bin canlı doğumda bir görülmektedir. Bu hiçte küçümsenecek bir oran değildir. Bilateral olunca acil tedavi gerektiren koanal atrezi, unilateral olduğunda ciddi semptomlar vermediğinden tanısı geç konabilir. Unilateral koanal atrezide genellikle tek semptom tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun akıntısıdır. Tek taraflı pürülan rinorenin ayırıcı tanısında yabancı cisim, sinüzit, benign ve malign tümörlerin yanında unilateral koanal atrezi de düşünülmelidir. Fırat Üniversitesi Fırat Tıp merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne tek taraflı burun akıntısı ve burundan nefes alamama şikayeti ile baş vuran 15 yaşında bir kız ve 33 yaşında bir erkek hastada osseomembranöz tipte unilateral koanal atrezi saptadık. Hastaların ikisini de transpalatal cerrahi yaklaşımla opere ettik. Cerrahi sonrası komplikasyon oluşmadı. Bu makalede, ileri yaşlarda tanınan bu iki vaka nedeniyle koanal atrezinin tanı ve tedavi prensipleri literatür bilgisiyle tartışıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:3 Syf:209-212

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale