Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Dil Kanseri: 88 Hastanın Deneyimi
 

Dil Kanseri: 88 Hastanın Deneyimi

Kaya S., Gürsel B., Turan E., Önerci M., Yücel T., Yılmaz T., Saraç S., Ünal F.

Dil kanseri, oral kavitenin en sık görülen ikinci kanseri olmasına rağmen, tedavisi hala tartışmalıdır. Bu araştırma, kliniğimizin dil kanserinin cerrahi tedavisindeki tecrübesini aktarmaktadır. 88 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların 39'u T1, 27'si T2, 12'si T3, 10'u T4 olduğu görülmüştür. Boyun klinik değerlendirilmesi, 58 hastada N0, 22 hastada N1, 7 hastada N2 ve 1 hastada da N3 olarak belirlenmiştir. Küçük ve önde lokalize lezyonlar için pull-through ameliyatı yapılmıştır. Ileri evre ve arkada yerleşmiş lezyonlar için ise commando ameliyatı uygulanmıştır. Ipsilateral boyun için 59 radikal, 14 modifiye radikal, 13 supraomohyoid ve 2 selektif (Level 1-2-3-4) boyun diseksiyonu yapılmıştır. Kontralateral boyun için 2 radikal, 3 supraomohyoid 17 suprahyoid boyun diseksiyonu uygulanmıştır. Okült metastaz oranı % 29.3 (17/58) ve t1-2 lezyondaki okült metastaz oranı ise % 21.7 (10/46) bulunmuştur.Iki kontralateral borun diseksiyununun metastaz saptanmıştır. 44 hastaya sadece cerrahi, 26 hastaya cerrahi+ postoperatif radyoterapi, 13 hastaya cerrahi + postoperatif kemoterapi, 5 hastaya da cerrahi+ postoperatif radyoterapi +kemoterapi uygulanmıştır. 24 hasta da rekürrens görülmüştür. Bunların 16'sı lokal, 7'si rejyonel, 1'i de uzak metastazdır. Rejyonel rekürrenslerin 3'ü diseke edilmemiş kontralateral boyunda görülmüştür. 3 yıllık hastalıksız yaşam oranı T1 ve T2 hastalar için % 78.8 T3 ve T4 lezyonlar için ise %54.5 bulunmuştur. Sonuç olarak, tüm dil kanseri hastalarında okült metastaz oranı çok yüksektir. Radyolojik incelemeler ve ince iğne aspirasyonu muayenedeki yalancı negatif oranını düşürmekle birlikte, hiçbir zaman ortadan kaldırmamaktadır. Erken lezyonlarda bile, boyun diseksiyonu yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:3 Syf:213-218

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale