Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Kronik Paranazal Sinüs Enfeksiyonlu Hastalarda Oksimetazolin Hidroklorür'ün Evrelendirmeye Etkisi
 

Kronik Paranazal Sinüs Enfeksiyonlu Hastalarda Oksimetazolin Hidroklorür'ün Evrelendirmeye Etkisi

Ergin T., Akkuzu B., Yılmaz İ., Çoşkun M.

Literatürde kronik paranazal sinüs enfeksiyonu olan hastalarda oksimetazolin hidroklorid'in kompüterize tomografi ve evrelendirmeye etkileri üzerinde az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma topikal dekonjestanların Lund-Mackay evrelendirme sistemine etkilerini incelemek amacıyla düzenlenmiştir. Kronik paranazal sinüs enfeksiyonu olan 32 hastanın oksimetazolin hidroklorid öncesi ve sonrasında koronal planda CT'leri çekilmiş tomografiler iki otör tarafından (NTE, BA) Lund-Mackay evrelendirme sistemiyle değerlendirilmiştir.25 hastada (%78.1) her iki tomografi arasında fark saptanmamıştır.Sonuç olarak kronik paranazal sinüs enfeksiyonu olan hastaların Lund-Mackay evrelerinin oksimetazolin hidroklorit ile değişmediği düşünülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:2 Syf:96-99

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale