Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Erişkin Yaş Grubunda Görülen Sekretuar Otitis Media'da Nazal Kavite Ve Nazofarenks Patolojileri
 

Erişkin Yaş Grubunda Görülen Sekretuar Otitis Media'da Nazal Kavite Ve Nazofarenks Patolojileri

Erpek G., Metin K.K., Başak S., Nar H.

Esas olarak bir çocukluk çağı hastalığı olmakla birlikte erişkinlerde de görülebilen sekretuar otitis medianın (SOM) gelişiminde rol oynayan nedenler tartışmalıdır. SOM'lı nazal ve nazofarengeal patolojiler araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Mart 197 - Ekim 1998 tarihleri arasında polikliniğimizde ilk kez SOM tanısı olan 42 erişkin hasta çalışmaya alındı. Hastalar 17-84 yaşları arasındaydı (ortalama yaş 50 16.4). erkeklerin kadınlara göre oranları 28/14 idi. Rutin KBB muayene sonrası yapılan endoskopik incelemede sağ ve sol toplam 84 nazal kavite nazofarenks değerlendirildi. Bulgular: 22 nazal kavite (%26.1) ve 30 nazofarenks (%35.7) muayenesi normaldi. Nazal kavitenin 32'de pürülan akıntı (38.0), 20' de septum deviasyonu (%23.8), 12'de orta konka hipertrofisi (%14.2), 9 'unda alt konka hipertrofisi (%10.7), 6'sında seröz burun akıntısı (%7.1), 2'sinde antrokoanol polip (%2.3) saptandı.Östaki tüpü ağızlarının 26'sında pürülan akıntı (%30.9), 18'inde tıkanıklık (%21.4), 10'unda ödem (%11.9), 4'ünde atrofi (%4.7) gözlendi.Kırk iki hasanın 18'inde sinüzit (%42.8), 2'sinde nazofarenks karsinomu (%4.7), 2'sinde antrokoanol polip (%4.7), 1'inde radyoterapi (% 2.3), 1'inde adenoid doku hipertrofisi (%2.3), 1 'inde kafa travması (%2.3) olası SOM nedenleri olarak değerlendirilirken, 17(%40.4) hastada belirgin bir neden saptanmadı. Sonuç: Bulgularımız daha önce vurgulana SOM ve sinüzit arasındaki ilişkiyi doğrular niteliktedir. Nazal endoskopik sinüzit tanısında oynayacağı anahtar rolün yanı sıra nazofarenks karsinomu gibi patolojilerin erken tanısında olanak vermesi nedeniyle SOM'lı hastaların araştırmasında önemli bir yer tutmalıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:1 Syf:1-5

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale