Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » İntranazal Endoskopik Dakriyosistorinostomi'de Uzun Dönem Sonuçları Ve Başarisizlik Nedenleri
 

İntranazal Endoskopik Dakriyosistorinostomi'de Uzun Dönem Sonuçları Ve Başarisizlik Nedenleri

Öğretmenoğlu O., Orhan M., Yücel Ö. T., Önerci T. M.

Amaç: endoskopik dakriyosistorinostomi (EDSR) ve silikon tüp entübasyonu (STE) uygulana olguda uzun dönemde elde edilen sonuçları ve bu olgularda ortaya çıkan başarısızlık nedenlerini inceledik.Gereç ve Yöntem: Lakrimal tıkanıklığı olan 118 olgu iki gruba ayrılarak retrospektif olarak incelendi. Birinci grupta primer olarak intranazal endoskopik DSR ve STE uygulananlar (108 olgu), ikinci grupta daha önce uygulanmış eksternal DSR ameliyatı intranazal endoskopik DSR ile revize edilenler (10 olgu) bulunmaktaydı. Bulgular: Primer EDSR uygulanan olgularda % 92.17, eksternal DSR revizyonu yapılan olgularda % 80 cerrahi başarı sağlandı. Birinci grupta revizyon cerrahisi ihtiyacı doğan 9 olgu mevcuttu Bunların 3'de neden: granülasyon dokusu 2'sinde yeterli kemik eksizyonunun yapılmamış olması, birinde eksize edilen kemik parçasının burun içinde kalması, 2 olguda silikon tüpün erken dönemde çıkması ve bir olguda kemik yapının çok kalın olmasıydı.Ikinci grupta başarı elde edilemeyen 2 olgunun birinde yoğun fibrotik doku, diğerinde intranazal sineşi olduğu gözlendi.Sonuç: Lakrimal tıkanıklarında intranazal EDSR ve STE hem primer, hem de eksternal DSR revizyonlarında başarılı bir cerrahi yöntem olarak kullanılabilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:1 Syf:20-24

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale