Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Sekonder Trakeo- Özefageal Fistül İle Konuşma Protezi Sonuçlarımız
 

Sekonder Trakeo- Özefageal Fistül İle Konuşma Protezi Sonuçlarımız

Özşahinoğlu C., Çetik F., Yıldırım İ., Soylu L., Aydoğan B., Kiroğlu M.

Larenjektomi sonrasında konuşma fonksiyonunun hastaya yeniden kazandırılmasında, trakea-özefageal fistül (TEF) yöntemi bir çok merkez tarafından uygulanmaktadır. Bu çalışmada 1993 ve 1997 yılları arasında total larenjektomi yapılmış ve sekonder TEF oluşturularak konuşma protezi uygulanmış 45 hastanın sonuçları sunuldu. Larinks epidermoid karsinoma nedeni ile total larenjektomi yapılan hastaların 44'ü erkek (%97.7), 1'i kadın (%2.3) olup yaşları 34 ile 77 arasındaydı. Provaks konuşma protezi 30 hastaya (%67) ve Blom-Singer konuşma protezi 15 hastaya (%33) uygulanmış olup genel başarı oranı % 95 olarak bulundu. Tüm protezler göz önüne alındığında 16 protezde (%14.5) komplikasyon görüldü. Larenjektomili hastalarda sekonder TEF yöntemi ile ses rehabilitasyonunun etkin bir şekilde sağlandığı gözlendi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:1 Syf:37-41

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale