Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Optik Sinir- Paranazal Sinüs İlşkilerinin Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi
 

Optik Sinir- Paranazal Sinüs İlşkilerinin Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi

Oğuz H., Şan İ., Gürler B., Karaoğlanoğlu M.

Posterior etmoid hücreler, sfenoid sinüs ve komşu anatomik yapıları ilgilendiren cerrahi girişimler esnasında oluşabilen optik sinir hasarı oldukça ciddi bir komplikasyondur. Optik sinirin posterior etmoid hücrelere ve sfenoid sinüse olan protrüzyon derecesi hasar açısından bir risk faktörüdür. Bu nedenle bu çalışmada bilgisayarlı tomografi ile optik sinirin çevre yapılarla anatomik ilişkisinin incelenmesi amaçlandı.eylül 199- temmuz 1997 yılları arasında yapılmış olan bilgisayarlı tomografik incelemelerle optik sinir paranazal sinüs ilişkisi hem koronal hem de aksiyel kesitte sağ sol tarafta ayrı ayrı değerlendirildi. Optik sinirin sfenoid sinüs içine yapmış olduğu protrüzyon incelendi. Olguların %682inde optik sinir protrüzyonu izlenmedi. Protrüzyon olan hastalarda protrüzyonun derecesi arttıkça sinir üzerideki kemik lame dehissansının arttığı tespit edildi. Optik sinirin posterior etmoid hücrelerle direkt komşuluğu % 1.9 olguda görüldü. Sfenoid sinüs pnömatizasyonu arttıkça sinirin protrüze olma oranı artıyordu. Sonuçlar, olguların büyük bir kısmında önemli anatomik dehissans saptanmamasına karşın bu bölgedeki cerrahi girişimler sırasında oluşabilecek körlük gibi komlikasyonlar göz önüne alındığında preoperatif bilgisayarlı tomografik incelemenin önemini oraya koymuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:1 Syf:47-51

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale