Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Larınks Kanserlerinde Tümör Lokalizasyonuna Göre Boyun Metastazılarının Dağılımı
 

Larınks Kanserlerinde Tümör Lokalizasyonuna Göre Boyun Metastazılarının Dağılımı

Kaya S., Turan E., Saraç S., Özdek A., Yılmaz T.

Bu çalışmada larinks kanseri nedeniyle kliniğimizde tedavi edilmiş olan 855 hastada tümörün anatomik lokalizasyonu ve servikal lenf nodu metastazlarının dağılımı araştırılmıştır. Olgulardan 714 tanesine cerrahi tedavi uygulanmış ve toplam 896 boyun diseksiyonu yapılmıştır. Larinks kanseri en sık yerleşim yeri 322 olgu (%37.7) ile glottosupraglottik bölge olarak bulunmuş ve lenf nodu metastazlarının ise % 44.4 2üğn üst jugüler bölgeye olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okkült metastaz oran %20.9 olarak tespit edilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:1 Syf:52-54

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale