Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Parotis Kitlelerine Cerrahi Yaklaşımımız
 

Parotis Kitlelerine Cerrahi Yaklaşımımız

Topaloğlu İ., Vural M.A., Önal K., Türkyılmaz B.

Bu çalışmada, parotis kitlesi nedeniyle, kliniğimizde Ocak 1992- Ağustos 1997 tarihleri arasında opere edilen 49 olgunun retrospektif analizi yapılmış, tedavi prensipleri ve sonuçları sunulmuştur. 31'i süperfisiyal paroditektomi, 192'si total parotidektomi ve 2'si kitle eksizyonu olmak üzere, bu olguların toplam 52 ameliyat yapılmıştır. Olgularımızın, 29'unu benign tümörlerin, 162sını malin tümörlerin ve 4'ünü nonneoplasik hastalılıkların oluşturduğu gözlenmiştir. Benign tümörleri içinde en sık pleomorfik adenom (19 olgu9, maling tümörler içinde en sık mukoepidermoid karsinom (5 olgu) ile karşılaşılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:1 Syf:55-58

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale