Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nörinom Eksizyonu
 

Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nörinom Eksizyonu

Özdem C., Çelikkanat S., Özcan İ., Katırcı H., Turgut S.

ANKARA Numune Hastanesi 2. KBB kliniğimizde 1991-1997 yılları arasında akustik norinom nedeniyle translabirenten eksizyon yapılan 7 hasta sunuldu. Hastalarda ortalama işitme kaybı;62.4 dB idi. Tümör boyutları; 2 hastada 2cm ve altında, 4 hastada 2-4 cm arasında, 1 hastada ise 4 cm2den büyüktü. Intraoperatif komplikasyon gelişmedi. Posteperatif 2 hastada grande II-V fasial paralizi (House-Bbrackmann) ve yara açılması gelişti. Hastalar ortalama 27 ay (3-74) süreyle takip edilmiş olup; hiçbir hastaya rekürrens veya rezidü nedeniyle 2. bir operasyon planlanmadı.Hiçbir hastada BOS kaçağı, menenjit, ölüm gözlenmedi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:1 Syf:59-62

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale