2000

1. Tavşanlarda Kaydedilen Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar
2. Nazal Septuma Homogreft Kıkırdak İmplantasyonu
3. Çocuklarda Akut Otitis Media Sonrası Timpanometrik Değişiklikler
4. Otosklerozda Hla Klas I Ve Klas Iı Antijenleri
5. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Parsiyel (Anterolateral) Orta Konka Rezeksiyonu
6. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
7. Nazal Ve Paranazal Tümörlerin Medial Maksillektomi İle Rezeksiyonunda Nazolakrimal Sistemin Korunması
8. Parotis Bezi Tümörleri: 593 Olguluk Deneyim
9. Mandibula Kondil Kırıklarında İnfra-Parotid Açık Redüksiyon Yöntemi
10. Dilde Epidermoid Kanserlerde Yaş, Cinsiyet, Sigara, Ve Alkol Kullanımının Prognoza Etkileri
11. Baş Boyun Kanserlerinde Human Papilloma Virüs İnfeksiyonunun Rolü
12. Ön Etmoid Sinüs Lokazisyonlu Miçetoma Olgusu
13. Tiroglossal Dukt Kistinde Gelişen Primer Papiller Karsinoma
14. Tme Disfonksiyonu Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme
15. Ses Ve Konuşma
16. Dilde Epidermoid Kanserde Cyclin D1, Cd44 Ekspresyonunun, Klinik Histopatolojik Parametreler Ve Prognozla İlişkileri
17. Allerjik Rinitli Hastaların Tanısında İn Vitro Test Phadiatop'un Klinik Değeri
18. Nazal Polipozis Tedavisinde Oral Steroid Kullanımı
19. Alt Konka Hipertrofilerinde Co 2 Laser Türbinektomi: Nd: Yag Laser Yöntemi İle Karşılaştırma
20. Endonazal Holmium:Yag Lazer Dakriyosistorinostomi
21. Farengo-Kutanöz Fistüle Bağlı Geniş Cilt Ve Mukoza Defektlerinin Pektoralis Major Kas-Deri Flebi Ve Deltopektoral Flep..
22. Bilateral Abdüktör Vokal Fold Paralizilerinin Tedavisinde Posterior Transvers Lazer Kordotomi
23. Baş Boyun Epidermoid Kanserli Hastalarda Serum (2m Ve Ldh Düzeylerinin Diagnostik Ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi
24. Larenks Kanserinde Anjiogenezin P53, Histolojik Derece Ve Nodal Metastaz İle Korelasyonu
25. Larınks Yassi Hücreli Kanserlerinin Tedavisinde İndüksiyon Kemoterapisi
26. Burun Rekonstürksiyonunda Paramedian Alin Flebi Kullanımı
27. Larenks Kanseri Cilt Metastazları
28. Baş Boyun Bölgesindeki Malign Melanomlarda Boyuna Yaklaşım
29. Meniere Hastalığı Tedavisinde Yeni Görüşler
30. Duktus Kokleariste Spiral Limbusta Yer Alan Dendritik Fibroblastların Morfolojisi: Farelerde Taramali Ve Geçirimli...
31. Demir Eksikliği Anemisinde Odyolojik Bulgular
32. Alt Konka Hipertrofilerinde Nd: Yag Laser İle Türbinektomi
33. Endoskopik Cerrahi Yöntemle Konka Bullozanın Tedavisi
34. Çocuklarda Kronik Hipertrofik Adenotonsillerin Boy Ve Ağırlık Gelişimi Üzerine Etkisi
35. Kronik Sinüzitli Hastalarda Etmoid Sinüs Mikrobiyoloisi: (Transnazal Kültür Almak İçin Yeni Bir Yöntem)
36. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Tedavi Planlanmasında Müller Manevrasının Rijid Teleskop Videoendoskopi
37. Videolarengostroboskopinin Ses Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisindeki Klinik Önemi
38. Dilde Epidermoid Kanserde Histopatolojik Parametrelerin Prognozla İlişkileri
39. Sigara Tiryakilerin Normal Ağız Mukozalarında P53 Proteini
40. Endozal Endoskopi Frontoetmoid Osteom Rezeksiyonu
41. Burun Ve Paranazal Sinus Yerleşimli Ekstramedüller Plazmasitom
42. Postpubertal Parotis Lenfanjiomları
43. Vertikal Parsiyel Larenjektomiden Sonra Sakküler Kist

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale