Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Tavşanlarda Kaydedilen Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar
 

Tavşanlarda Kaydedilen Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar

Böke B., Bayar N., Koç M.C.

Laboratuvar hayvanlarında, TEOAE (Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar)'ın elde edilmesi yeni bir konudur ve bu konuda çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma, tavşanlarda TEOAE'ın mevcut olup olmadığını araştırmak üzere planlanmıştır. 12 tavşanda (24 kulak), klik uyarana cevap olarak oluşan TEOAE'lar, ILO 88 DP kullanılarak kaydedilmiştir. Emisyon amplitüdü (dB), dalga oluşturulabilirliği, stimulus (dB peak) ve stabilite (%) analiz edilmiş ve TEOAE dalgalarının, 24 kulağın 21'inde (%87.5) elde edildiği görülmüştür. Cevaplar, 1.0-4.0 kHz arasında, geniş bir frekans spektrumunda elde edilmiştir. Tavşanlarda TEOAE elde edilebilmesinin, koklear fonksiyonların monitorizasyonu açısından yararlı olabileceği düşünülmüş ve özellikle yeni ilaç çalışmalarında, daha detaylı bilgi sağlayabileceği sonucuna varılmıştı

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:1-5

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale