Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Nazal Septuma Homogreft Kıkırdak İmplantasyonu
 

Nazal Septuma Homogreft Kıkırdak İmplantasyonu

Candan H., Poyrazoğlu E., Saraç S., Güngör A., Cincik H.

Çalışmamızda nazal rekonstriksiyonda homogreft septal kıkırdağın kullanımını ratlarda araştırmayı amaçladık. Her bir grupta dörder rat olan iki çalışma grubu planlandı.Ratların nazal septumuna % 70 etilalkolde bir ay bekletilen homogreft septal kıkırdaklar implante edildi. 1.gruptaki 4 rat iki hafta, II.gruptaki 4 rat dört hafta takip edildi.Tüm ratlarda greft merkezinin ve periferinin canlı olduğu görüldü.Ossifikasyon, fibrozis, mononükleer ve polimorfonükleer hücre infiltrasyonunu içeren tüm parametreler göz önüne alındığında çalışma grubundaki ratlarda elde edilen histopatolojik bulgularla kontrol grubu ratlarda elde edilen bulgular arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). Homogreft septal kıkırdağın uygun koşullarda saklandığında nazal rekontrüksiyonda kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:6-10

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale