Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Çocuklarda Akut Otitis Media Sonrası Timpanometrik Değişiklikler
 

Çocuklarda Akut Otitis Media Sonrası Timpanometrik Değişiklikler

Almaç A., Kansu L., Keskin G., Aydın Ö.

Çocuklarda akut otitis medianın (AOM) iyileşme sürecinde her iki kulağın timpanometrik değişiklikleri ve olası risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu prospektif çalışmaya AOM saptanan 30 çocuk hasta alınmıştır. Bunların 12'si kız, 18'i erkek olup yaşları 1- 10 yaş arasında değişmektedir. (ortalama yaş 4-5).Hastaların hepsine 10 gün süre ile amoksisilin klavulanat verildi. Tüm olgulara 2., 4., 8., ve 12. haftalarda timpanogram yapıldı. İkinci haftada yapılan timpanogramlarda, 24 (%40) kulakta tip B, 7 (%12) kulakta tip C2 trasesi elde edildi. AOM' dan on iki hafta sonra, 4 (%7) kulakta Tip B, 11 (%18) kulakta Tip C2 timpanogram mevcuttu.Tip B ve C2 timpanograma sahip çocuklarda rekürrens ve bilateral AOM olan risk faktörleriydi. (p<0.01). Çocuklarda AOM sonrası enfeksiyon ve semptomların düzelmesine rağmen, orta kulak efüzyonu devam edebilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:11-14

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale